Welkom op de site van Business Core Eindhoven. Op deze site vind je meer informatie over onze werkzaamheden en evenementen. Daarnaast kun je jezelf hier inschrijven voor de evenementen.

Business Core Eindhoven verkleint de kloof tussen student en bedrijf. Door middel van verscheidene activiteiten, zoals lunchlezingen, business cases en een symposium, wordt de benadering van studenten door bedrijven versimpeld en vice versa. Dit biedt de kans op een vruchtbare relatie tussen beide. Wil je als student je netwerk verbreden en in contact komen met leuke bedrijven? Wil je als bedrijf in contact komen met de technische studenten in Eindhoven? Neem dan contact met ons op of schrijf je in voor een van de evenementen.

Wil je als eerste op de hoogte zijn van updates, like dan onze Facebookpagina en LinkedIn.

Vergroot je netwerk
Ontwikkel jezelf
Verbreed je kennis

Eindhovens Studenten Symposium

Het Eindhovens Studenten Symposium biedt bedrijven en studenten de kans elkaar te leren kennen. Dit gebeurt op een interactieve manier. Wij zullen dit evenement organiseren voor circa 150 studenten. Het symposium zal plaatsvinden op 6 juni 2018 in samenwerking met de DTW en bestaat uit vier delen:

  • De middag zal beginnen met een tweetal lezingen, deze zullen gegeven worden door sprekers die vanuit verschillend perspectief inzicht kunnen bieden in het themagebied van het Symposium.
  • Deze lezingen worden gevolgd door workshops van bedrijven. In 2 rondes van 10 workshops worden circa 15 studenten interactief bezig gehouden.
  • De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel waar student en bedrijf samen onder het genot van een drankje/hapje contact kunnen leggen.
  • Na de borrel volgt het recruitment diner, welke exclusief is voor gevorderde studenten. Studenten en recruiters zullen samen aan tafel genieten van het diner. Tussen de gangen door wordt er van tafel gewisseld om zo voor bedrijf én student het raakvlak te maximaliseren.

Lunchlezing

Business Core Eindhoven geeft een bedrijf middels een lezing de mogelijkheid om zichzelf te presenteren voor een groep high potential studenten. De lunchlezing bestaat uit 3 delen van een half uur: een lezing vóór de lunch, de lunch en daarna de laatste lezing. Tijdens de lunch en na de laatste lezing is er de mogelijkheid voor student en bedrijf om met elkaar in contact te komen.

Business case

Een Business Case is een middag/avond waarbij een bedrijf samen met een kleine groep high-potential studenten aan een case gaat werken die representatief is voor de werkzaamheden van het bedrijf. De invulling van de case is in te richten door het bedrijf. Dit kan een fictieve case zijn om de studenten te testen of een actueel bedrijfsprobleem waar nieuwe inzichten benodigd zijn. Dit is de perfecte manier voor studenten om kennis te maken met de werkzaamheden van het bedrijf en voor het bedrijf om te zien wat de aanwezige studenten voor relevante vaardigheden hebben.